Şiirler

BENİ

Beni yanlış anlamayın
İnsanlığı arıyorum
Gözüm servete sanmayın
İnsanlığı arıyorum

Para elinde oyuncak
Rezile açmadım kucak
Sevgisi ateşten sıcak
İnsanlığı arıyorum

Bir yanım beni yemekte
Bir yanım yeti demekte
Tükendik kavğa etmekte
İnsanlığı arıyorum

Taş yüreği eritecek
Göz yaşımı kurutacak
Bu devranı yürütecek
İnsanlığı arıyorum

Nefrete yar olmadığı
Kurşunların delmediği
Üç beş puştun bilmediği
İnsanlığı arıyorum

Ahmet Dümrül bileceğin
Solar rengi geçer çağın
Bana sökermi yasağın
İnsanlığı arıyorum