Yazılar

Maraş katliyamı 30

19 - 26 aral?k 1978 de fa?istler taraf?nda tezgahland?

?nsanl???n biti?i yerde tarihe leke dü?er

Bu leke bir ç??l?kt?r,kulaklar? y?rtar. Bir ate?tir ?s?tmaz yakar.Bir hançerdir bo?azlar? keser.

Bu leke, Mara?ta tarihe, yobaz?n elinde düzenin aln?na dü?en bir leked?r.

(ZANLI POL?S MEMURU
Patlamadan sonra bombay? atan? tan?yaca??n? belirten Cuma Avc? karakola getirilerek te?his yapmas? istenir. Avc? polis memura Hasan Ayd?n‘? gösterir. Tan?k Avc? iki kez yap?lan te?hisin ikisinde de ayn? polis memurunu göstermesine ra?men zab?t tutulmaz. Ancak, ?srar etmesi üzerine Emniyet Müdürü Kâmuran Korkmaz‘?n emriyle te?his zapt? düzenlenir.

Devamını oku...